93 457 78 78

La nostra experiència, la teva garantia

Privacitat

  • Prepareu un reduït equipatge amb el que necessitarà el primer dia en el seu nou habitatge.
  • 1
  • 2
  • 3


A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. amb domicili social Carrer Bailèn, 195 – 08037 Barcelona (Barcelona) informa a l'Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.mudanzasbarrios.es, seran incorporades en un fitxer titularitat de MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials.

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers. En tot cas, podran cedir-se a les empreses del grup per les mateixes finalitats anteriorment esmentades. En aquest sentit, l’Usuari queda informat en els termes previstos a l’art. 27 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació a la primera cessió de les seves dades personals. En el supòsit que es comuniquin o cedeixin a altres tercers MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. sol·licitarà el consentiment de conformitat amb la normativa vigent. El consentiment serà revocable en qualsevol moment.

En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a MUDANZAS Y TRANSPORTES BARRIOS, S.L. al domicili social situat a Carrer Bailèn, 195 – 08037 Barcelona (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Utilitzem cookies per millorar l'experiència dels usuaris. Si estàs navegant pel nostre lloc considerem que les acceptes. Més informació.