93 457 78 78

La nostra experiència, la teva garantia

Blog

A continuació li donem uns consells per dur a terme la preparació dels seus estris personals.

El material d'embalatge (caixes, precinte, etc.) li serà proporcionat per a la seva organització.

 

TIPUS DE CAIXES:

 La nostra empresa disposa de diferents mesures de caixes, cadascuna d'elles, destinada als diferents útils que desitgi empaquetar.

Caixa per a vaixella: Caixa reforçada amb doble capa de cartó (retolada en color taronja) per a productes fràgils (vaixella, cristalleria, figures de decoració...) Col·loqui les coses més pesades a baix, per finalitzar amb les peces més lleugeres.

Caixa Petita: Caixa de fàcil maneig utilitzada per a articles pesats tals com a llibres, documentació, discos compactes i estris petits.

Caixa Gran: Caixa destinada a articles voluminosos, lleugers com a flassades, coixins, cobrellits, pantalles grans, tovalloles, joguines, parament de cuina...

Caixa Armari per a roba de penjar: Aquesta caixa posseeix una barra a la part superior per penjar roba del seu armari (abrics, jaquetes, camises, pantalons...) No es lliura amb anterioritat, va amb l'equip de mudança. S'omple i es buida el mateix dia de la realització del servei.

 

CONSELLS PRÀCTICS:

A l'hora de muntar la caixa fixi's en l'horitzontalitat de les lletres.

Eviti sobrecarregar les caixes de manera que la tapa superior es tanqui fàcilment, sense forçar-la. Procuri que no quedin a mig omplir.

Guardi totes les parts complementàries juntes. Per exemple, els perns del mirall, les peces dels cortinatges... col·loqui'ls dintre d'un sobre de paper o bossa de plàstic i precinti-ho al mobiliari a qui pertany.

A l'hora de guardar els articles més delicats, comenci col·locant una lleugera base de paper en el fons de la caixa, emboliqui cada peça per separat, utilitzant per això paper de diari o paper de textura fina.

Empleni els espais buits amb paper, com també amb draps de cuina, tovalloles... que esmorteeixen el contingut.

 

ATENCIÓ: Els plats, les safates, es col·loquen de costat (posició vertical), mai plans.

Quan s'acabi d'omplir una caixa, retoli el contingut (a la tapa superior) per a la seva fàcil identificació en el maneig durant la mudança, i per la seva ubicació a la nova destinació.

Segelli fermament la caixa amb la cinta adhesiva o precinte, a excepció de les caixes de "darrera hora".

 

COSES D'ÚLTIMA HORA:

És aconsellable deixar alguna caixa per a les coses més indispensables d'última hora i que es necessitin immediatament a la seva arribada al nou domicili.

• Articles de tocador.

• Farmaciola.

• I aquells objectes que vostè estimi com imprescindible.

Desembre 05, 2016 Escrit per
Publicat a Mudances

Què és una mudança?

La resposta general és: "Canviar coses de lloc", segons aquesta definició, qualsevol podria fer una "suposada" mudança. Però en realitat, és alguna cosa més. És un ofici on l'experiència és bàsica, i la destresa imprescindible, a més de necessitar una base documental i legal àmplia, ja que qualsevol error pot suposar un veritable problema.